10-та топка

 

Официални правила 10-та топка

1. Цел на играта
Това е игра с обявяване на ударите. Играе се с 10 номерирани топки от 1 до 10 и една бяла топка. Топките се играят по възходящ ред спрямо номерата им, като първият контакт на бялата с друга топка трябва да бъде с тази, чиито номер е най-нисък на масата. Играчът, който вкара правилно 10-тата топка и не направи фал печели играта, освен при разбиване, когато ако бъде вкарана, 10-та топка трябва да бъде извадена и поставена на горната точка, или по линията към прилежащия къс спонт, ако точката е заета. При всеки отделен удар трябва да се обяви една единствена топка.
2. Подредба на топките
Топките трябва да бъдат наредени възможно най-стегнато в триъгълна форма, като първи номер трябва да бъде на върха на триъгълника и да лежи на горната точка, а 10-ти номер да е в центъра на групата топки. Подредбата на останалите топки е без особено значение.
3. Правилен разбиващ удар
За правилен разбиващ удар трябва да са спазени 2 правила:
- бялата топка преди удара се слага по избор зад линията на горната мушка и
- ако нито една топка не е вкарана поне 4 цветни топки (без бялата) трябва да ударят или докоснат спонт, в противен случай противникът изпълнява фал.
4. Вторият удар в играта – push out (пуш аут)
Ако при разбиването не е направен фал, играчът който е наред може да играе Пуш Аут. Той трябва да обяви това преди да играе по бялата топка. При това положение не важат правилата за Първа докосната топка и Топка до спонт. Ако при изпълнението на пуш аут не бъде извършен фал, противникът има право да избере кой ще играе следващ от текущата ситуация. Ако 10-та топка бъде вкарана при този удар – тя трябва да бъде извадена и поставена на долната точка или възможно най-близко по линията към близкия къс спонт, без към това да бъдат добавяни наказания за играча, играл Пуш Аут.
5. Обявяване и вкарване на топки
Освен в случаите когато е очевидно, играчът който е наред трябва да обяви 1 топка и 1 джоб, за който играе тази топка (изключение прави разбиващият удар когато не е нужно да се обявяват топки). Детайли, като брой докоснати спонтове или карамболи и почуквания преди топката да влезе в джоба не е нужно да бъдат правени.
За да бъде правилен един удар, реферът или противника в случай на липса на рефер, трябва да бъде наясно с намеренията на играча на масата относно вкарването на дадена топка в даден джоб. Ако е възможно объркване или реферът/противника не са сигурни в удара на противника те имат право да поискат текущия удар да бъде обявен възможно най-ясно.
6. Защитна игра
Играчът наред по всяко време след разбиването може да обяви „Сейф”, при което може просто да направи контакт с топката с най-малък номер на масата и да не вкара топка. Така неговият ред на масата приключва. Въпреки това ако играчът играл „Сейф” вкара топката с най-малък номер противникът има право или да играе ситуацията както е – от мястото на което е спряла бялата топка към следващата топка с най-малък номер, или да върне противника на масата, който трябва да продължи играта.
7. Грешно вкарани топки
Ако играч пропусне да вкара обявената топка в обявения джоб, но въпреки това тя влезе в друг джоб или вкара друга топка неговият ред приключва. Тогава противникът има право да играе от създадената ситуация, или да върне обратно на масата първия играч.
8. Продължаване на игра
При правилно обявен удар (освен при Пуш Аут) всички допълнително вкарани топки остават по джобовете (освен 10-та топка, която ако не е обявена се вади) и играчът продължава своя ред докато не направи фал или пропусне да вкара обявена топка или я вкара в друг джоб. Ако играчът обяви 10-та топка и я вкара правилно, без да направи фал, той печели играта.
9. Вадене на топки
Ако 10-та топка бъде вкарана при фал, пуш аут, от разбиване, ако излезе от масата, без да е обявена или по грешка в друг джоб от обявения – тя се вади и се слага на точката. Никоя друга топка не се вади през цялата игра.
10. Стандартни фалове
- влизане на бялата в джоб или изкарването й от масата
- най-малкият номер топка на масата не е ударена първа
- няма борд след контакт на бялата с целевата топка
- и 2-та крака са във въздуха при удар
- топка, изкарана извън масата
- топка, докосната с дреха, ръка, щека или нещо друго
- двоен удар/ замръзнали топки
- „бутане” или „ръгане” на бялата топка
- топки в движение
- лоша позиция на бялата
- щека на масата
- игра, вместо противника
- умишлено бавене на играта
-3 поредни фала ( наказанието е загуба на играча, който ги е направил)