Billiard club BSD

Новият билярд клуб BSD в подлез "Галерия" на НДК се създаде като естествено продължение на активната дейност на фирма Профит ООД и в частност на "Спортен клуб BSD" в търсене на по-добри условия за провеждане на спортни мероприятия и създаване на по-добра тренировъчна среда.

Намерети ни в FaceBook