Правилник 2020 година

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИ ОТ КАЛЕНДАРА НА БНБФ

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят правилата за провеждане на всички Републикански първенства, както и отворени турнири, организирани от Българската Национална Билярд Федерация (БНБФ).

 

Глава втора

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СЪСТЕЗАТЕЛИ

Раздел I

Турнирен директор

Чл. 2. (1) За  всеки турнир УС на БНБФ назначава Турнирен директор.

(2) Турнирният директор (ТД) се назначава с решение на Управителния съвет (УС) на БНБФ.

Чл. 3. Задължения на ТД:

 1. ТД попълва схемата на турнира.
 2. ТД отговаря за спазване на спортно-техническите правила.
 3. ТД следи за спазване на правилата за играта и участва в разрешаване на всички възникнали спорове относно правилата.
 4. ТД събира входните такси за всеки турнир.
 5. ТД следи за спазването на минимални почивки между отделните срещи на един и същ състезател, които не следва да са по-малко от 5 минути.
 6. ТД отговаря за организацията и безпрепятственото провеждане на турнира, осигуряване на подходящи условия за игра, спазване на реда и дисциплината в залата от състезатели, публика и други присъстващи лица.
 7. След приключване на турнира ТД предава документацията от турнира на представител на УС на БНБФ.

Чл. 4. Права на ТД:

 1. ТД има право да вземе решение за прекратяване, отменяне или отлагане на срещи.
 2. ТД може да отлага среща при закъснение на някой от състезателите по негова преценка и при наличие на обективни причини, при условие, че е уведомен предварително за закъснението.
 3. ТД има право да дисквалифицира състезатели при несъответствие на облеклото или да допуска отклонения от него.

4.ТД  право да дисквалифицира състезатели за неспазване на Правилата за дисциплина.

Чл. 5. (1) Жалба срещу действията на ТД може да бъде подадена писмено до УС на БНБФ от всеки състезател – участник в конкретния турнир или спортен клуб.

(2) Решението на Управителния съвет е окончателно.

 

Раздел II

Рефери

Чл. 6. (1) За всеки турнир УС на БНБФ назначава главен рефер.

(2) Главният рефер и ТД могат да бъдат едно и също лице.

Чл. 7. (1) При необходимост може да се назначат и допълнителен брой рефери за конкретен турнир.

(2) Ако не се осигури необходимия брой рефери, УС на БНБФ номинира независими рефери, които следва да бъдат одобрени от ТД. Решенията на номинираните рефери са окончателни и официални за състезателите.

Чл. 8 Реферите е необходимо да бъдат при ТД половин час преди началото на първата среща за деня.

Чл. 9 (1) Жалба срещу рефер в конкретна среща може да бъде подадена писмено до ТД от представител на спортен клуб, чиито състезател е заинтересован. В случай, че ТД и главния рефер са едно и също лице, жалбата се подава до УС на БНБФ.

(2) Лица, които не са членове на спортни клубове, могат да подадат жалба лично.

(3) Решението на ТД или УС на БНБФ е окончателно.

 

Раздел III

Състезатели

 

 

Чл. 10. (1) Състезателите се картотекират единствено през спортен клуб член на федерацията.

(1) Картотекиран състезател е всеки състезател, който фигурира в списъка на някой от спортните клубове и е заплатил еднократна годишна такса за картотекиране към БНБФ в размер определен от УС на БНБФ.

(2) Състезател , който не фигурира в списъците на нито един спортен клуб не може да се картотекира. Той може да играе на турнирите организирани от БНБФ с такса от 40лв , която е такса без картотека и няма да получава точки от ранглистата на БНБФ. Също така ще получава 80% от наградния фонд, който спечели. За състезателите от Чужбина важи същото , като те ще получават 50% от наградния фонд.

(3) Картотеките се заплащат до началото на първия турнир за сезона или до определена от УС на БНБФ дата. Датата за тази година е 06.02.2020 г. по следната банкова сметка:

                     Банка: Райфайзен

                    Име: БНБФ СДРУЖЕНИЕ  

                  IBAN: BG59 RZBB 9155 1009 3205 79

(4) Всеки състезател трябва да изпрати паспортна сканирана снимка до 06.02.2020 г. на имейл: bnbfederatioan@gmail.com

     

Чл. 11. (1) Задължителното облекло за участие на всички състезатели е:

 • тениска с яка, като няма значение дължината на ръкава и цвета. Позволено е използването на тениска с къс ръкав, като под нея може да има друга тениска с дълъг ръкав. Не е позволено използването на тениски без яка, както и игра със суичери, пуловери и т.н
 • тъмен официален панталон - не е позволено участие с къси панталони, дънки, шорти и др.Панталонът не трябва да има капси, вериги и т.н.Жените могат да играят с тъмна официална пола, която да покрива коленете ;
 • коланът е задължителен за мъжете и юношите;
 • официални или спортни обувки, изработени от кожа или материал наподобяващ кожа – не е позволено използването на светли или шарени маратонки или джапанки.

(2) Картотекираните състезатели задължително играят с клубна тениска.

(3) Използването на слушалки или тапи за уши по време на мач е забранено.

Чл. 12. (1) Когато състезател не е заел своето място около масата в обявения начален час на срещата, ТД или рефера присъждат игра в полза на противника.

(2) На всеки 5 ( пет ) минути от отсъствието на състезателя се присъжда по една игра в полза на противника.

(3) При неявяване на състезател 15 минути след началния час на срещата, ТД или рефера присъждат служебна загуба за него.

(4) При неявяване и на двамата състезатели до 15 минути след началото на срещата, те се дисквалифицират от ТД и не получават точки от турнира.

Чл. 13. При необходимост и поискване от ТД или рефер, всеки състезател трябва да има готовност да удостовери самоличността и възрастта си.

 

 

Глава трета

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИ

Раздел I

Условия за провеждане на турнири

Чл. 14.  Датите на турнирите и клубовете домакин се определят от УС на БНБФ преди началото на всеки сезон.

Чл. 15. (1) Право да провеждат ранкинг турнири от календара на БНБФ имат всички спортни клубове – членове на сдружението, които осигурят материална база от минимум 6 (шест) маси. Изключения се правят с решение на УС.

(2) Разрешава се домакинството на турнир на даден клуб да се провежда в до две зали, находящи се в един и същ град, ако е изпълнено условието по ал.(1).

(3) Всеки турнир се провежда на стандартни маси, със стандартни топки по правилата , приети от European Pocket Billiard Federation.

Чл. 16.  Турнирът се ръководи от ТД.

 

Раздел II

Записване и жребий

Чл. 17. (1) Записвания се приемат само на e-mail: bnbfederation@mail.bg

(2) Всички записвания за турнирите от календара на БНБФ се извършват от спортните клубове-членове на сдружението. Записвания се приемат до вторник, 17.00 ч. в седмицата на турнира.

(3) Спортните клубове изпращат списък с имената на играчите, възраст и телефон за връзка.

(4) Записвания след посочените ден и час не се приемат.

Чл. 18. (1) Турнирите от календара на БНБФ се провеждат по комбинирана схема съставена от двойна елиминация до основната схема и директна елиминация в основната схема.

(2) За основна схема на турнира се приемат 16 (шестнадесет) състезатели.

(3) Поставени състезатели са първите четирима от текущата ранглиста, участващи на турнира.

(4) Жребият за всеки турнир се тегли в деня на турнира.

 

Раздел III

Формат на турнирите, ранкинг точки и такси

Чл. 19.  Право на ранкинг точки в турнир имат всички картотекирани в БНБФ състезатели, заплатили входната такса за конкретен турнир.

Чл. 20.   Форматът на турнирите е различен за всеки вид игра и се определя преди началото на конкретния турнир.

Чл. 21. Точките в ранкинг турнирите се разпределят както следва:

 • 1 място 550 т.
 • 2 място          480 т.
 • 3-4 място 420 т.
 • 5-8 място          370 т.
 • 9-12 място          330 т.
 • 13-16 място 315 т.
 • 17-24място 300 т.
 • 25-32 място          275 т.
 • 33-48място 235 т.
 • 49-64 място          230 т.
 • 65-80място 200 т.
 • 81-96 място 180 т.
 • 97-128 място          160 т.

Чл. 22. Попълването на ранглистата за сезона се осъществява от Управителния съвет на БНБФ след получаване на всички документи от турнира.

Чл. 23.  Входната такса за всеки турнир се определя от УС на БНБФ преди началото на сезона.

23.а Цена на картотеката за състезател с валидност 1 година : 40 лв.

23 Такса за участие за картотекиран състезатели мъже и юноши над 16 г. 30 лв; жени и деца под 16 години 20 лв. За некартотекирани 40 лв.

23Годишна такса за клубове 150 лв.

 

Чл. 24.  Състезател, който е записан за турнир, но не е платил таксата за него до приключването му, не получава точки от него. Състезателят няма право на участие в следващите турнири докато не плати дължимата сума.

 

Раздел IV

Почивки по време на среща

 

Чл. 25. (1) По време на среща всеки един от състезателите има право да една почивка (таймаут).

(2) Почивката е с продължителност пет минути, ако за конкретен турнир не е прието друго решение;

(3) При дисциплини 8-ма, 9-та и 10-та топка почивката може да се поиска само между отделните игри.

(4) При 14.1 почивката започва между игрите, но състезателя, който играе в момента може да продължи да играе без присъствието на опонента си. Ако състезателят, който не е на ход реши да вземе почивка трябва да се увери, че на масата има рефер, който следи играта. В противен случай няма право да предявява никакви претенции към играча на ход.

(5) Когато състезател иска да използва правото си на почивка трябва лично да уведоми опонента си и някой от реферите на турнира, и да се увери, че рефера е записал масата и името му.

(6) Приключването на почивката и връщането на състезателя при масата също се докладва лично от състезателя на някой от реферите на турнира.

(7) Необявяването на използването или връщането от почивка се наказва с „официално предупреждение“.

Чл.26. (1)  Когато единия състезател се възползва от правото си на почивка, опонента му трябва да остане седнал на мястото си, все едно в момента е играч, който не е на ход.

(2) Опонента на състезателя ползващ почивка (таймаут) може да реши също да използва своята почивка като спазва разпоредбите на чл. 26.

Чл.27. По време на почивката (таймаут) състезателя може да приема съвети от треньора си.

 

Раздел V

Лимит на времето

Чл.28. (1) С цел контролирането на навременното протичане на турнира е възможно реферите да поставят лимит на времето (shotclock) за всеки удар.

(2) Лимит на времето се поставя, ако даден мач причинява забавяне, по преценка на ТД.

Чл.29. (1) След първоначалния удар играчът има право на 60 (шестдесет) секунди за удар, без право на удължаване.

(2) За всеки удар времето е 35 (тридесет и пет) секунди.

(3) Времето за удължение (extention)  е 25 ( двадесет и пет) секунди.

Чл.30. (1)  Хронометърът се стартира, след като всички топки спрат своето движение и бялата топка е достъпна за игра.

(2)   Хронометърът се спира, след като тапата на щеката удари бялата топка или изтече определеното време за удар.

(3) Ако играчът не извърши удар в рамките на определеното в чл.31 време му се присъжда фал и противника има топка в ръка.

(4) За всяка една игра от мача, всеки един състезател има право на едно удължение на времето (extention).

(5) При желание за използване на удължаване на времето, състезателят уведомява рефера, като това уведомление трябва да бъде извършено преди изтичането на времето за удар.

Раздел VI

Използване на „меджик бол рак“

         Чл.31. (1) „Меджик бол рак“ (Rack Template) е позволено да се използва само при игри 8-ма топка, 9-та топка и 10-та топка. При 14.1 не е позволено използването му.

(2) За правилното поставяне на „меджик бол рак“ е необходимо масата да бъде маркирана с вертикална черта, достатъчно дълга за да достига от горния до долния отвор на „меджик бол рак“.

(3) След разбиването на топките, рефера или състезателите (когато няма рефер на масата състезателите се споразумяват, кой да премахне приспособлението) трябва да премахнат „меджик бол рак“ възможно най-скоро, без той да  докосне топките.

(4) С или без рефер „меджик бол рак“ може да бъде премахнат само ако не повече от две топки са върху него. Изключение на това правило се прави в случаите, когато има една или повече докосващи се топки (frozen balls). При тази ситуация „меджик бол рак“ се премахва, когато вече няма докосващи се топки, които да пречат.

(5) Веднъж премахнат от оригиналното си местоположение „меджик бол рак“ трябва да бъде поставен извън игралното поле, включително и бордовете на масата.

(6) Ако „меджик бол рак“ бъде поставен където и да било върху игралната повърхност на масата, включително и бордовете и топка, която е в игра го докосне – ударът се счита за фал.

 

Раздел VII

Правило на трите топки при игра „9-та топка“

Чл.32. (1) За да бъде разбиването задоволително, най-малко три топки трябва да бъдат вкарани или да докосват главната линия на масата (head string).

(2) За да се счита линията докосната е достатъчно само част от топката да е преминала.

(3) Всяка една комбинация по ал.1 е  разрешена за да се счита разбиването за задоволително ( една топка е вкарана и две докосват главната линия или две са вкарани и една докосва главната линия и т.н.).

Чл.33. Ако условията по чл.34 не са изпълнени, но разбиването е легално, то не се счита за задоволително и са в сила следните правила:

 • ако топка №9 е вкарана, тя трябва да бъде изкарана и върната на точката преди да продължи играта;
 • опонентът има право да приеме масата и да играе или да я върне на състезателя, който е разбил;
 • ако опонентът приеме масата, той няма право да играе пушаут (push out);
 • ако масата е върната на състезателя извършил разбиването, той има право да играе пушаут (push out). Ако е изигран пушаут (push out), опонентът има право да приеме масата и да играе или да я върне на състезателя, който е разбил;

 

Раздел VIII

Наказания

         Чл.34. (1) При извършване на грубо нарушение на правилата състезателя търпи наказание. В зависимост от нарушението, наказанието е по преценка на съдията.

(2) При първо нарушение наказанието е „официално предупреждение“.

(3) Второ нарушение се наказва със загуба на една  игра.

(4)Трето грубо нарушение води до загуба на среща.

Чл.35. В зависимост от тежестта на нарушението и по преценка на рефер играч може да бъде  дисквалифициран от турнира.

 

Раздел IX

Награден фонд

Чл. 36. (1) Наградният фонд се разпределя между състезатели, класирали се  до 5-то място включително. Той се разпределя по следния начин:

 • 70% за награден фонд на състезателите
 • 30% за разходи на БНБФ (купи, медали, съдии)

Чл. 37.  Входните такси от всеки турнир се разпределят от УС на БНБФ по предварително одобрена и оповестена схема.

 

Глава четвърта

ПРАВИЛА ЗА ДИСЦИПЛИНА

 

Чл.38.По време на турнирите следва да се спазват следните правила:

(1)Пушенето в залата по време на провеждане на турнир е забранено.

(2) Употребата на алкохол, наркотици или допинг от състезателите, рефери и длъжностни лица по време на турнира е забранена.

(3) Задължително е изключването на мобилните телефони по време на мач.

(4) Забранено е използването на светкавици от фотоапарати.

(5) От всеки състезател се очаква да бъде концентриран в собствената си игра, да уважава играта на своя опонент, рефера и публиката. Да не разконцентрира опонента по време на ход, да не се движи във визуалното му поле и да не вдига шум, когато той е на ход.

(6) Контакт с масата, когато състезателят не е на ход е забранен.

(7) Състезателят трябва да бъде сдържан и да не изразява негативните си емоции върху публика, рефер, противник, маса или каквото и да е оборудване, или предмети и хора в залата.

(8) Забранено е говоренето на висок глас около масите, на които се играят срещи от турнира.

(9) Движението около масите, на които се провежда турнира е желателно да става по време на паузи, с което да не се пречи на концентрацията на състезателите.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. По смисъла на този правилник:

 1. Участник „юноша“ е лице което навършва 18-на годишна възраст в годината на турнира.

 

Настоящият правилник е приет от УС на БНБФ на 15.01.2020 г. Всички състезатели се съгласяват с неговите разпоредби в момента на плащане на таксата за картотека за сезон  2020 г.

Всички промени и изменения на настоящия или други приети от УС на БНБФ правилници, както и допълнителни решения на УС на БНБФ, влизат в сила на датата на публикуването им на официалната интернет страница на федерацията www.bnbfederation.bg.

Федерацията си запазва правото да променя съдържанието на този документ.

За всички случаи незасегнати в настоящият, ще бъдат прилагани праивлата на европейската и световната федерация по билярд, които могат да бъдат прочетени на техните сайтове(Pool Billiards - The Rules of Play) : http://europeanpocketbilliardfederation.com/wp-content/uploads/2018/01/WPA_New_Rules_01MAR2016-fixed-spelling.pdf