Новини

СЪБРАНИЕ НА БНБФ

Управителният съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ“ свиква извънредно oбщо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 05.02.2023г.