ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „БНБФ“

Управителният съвет на „БНБФ“ свиква извънредно Общо събрание на членовете на стружението на 28.05.2023г.