ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „БНБФ“ 28.05.2023г.

Управителният съвет на „БНБФ“ свиква извънредно Общо събрание на членовете на стружението на 28.05.2023г.