ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „БНБФ“

Управителният съвет на „БНБФ“ свиква извънредно Общо събрание на членовете на стружението на 28.05.2023г.

СЪБРАНИЕ НА БНБФ

Управителният съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ“ свиква извънредно oбщо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 05.02.2023г.